Naam ANBI:       Popkoor0183 te Gorinchem

   

RSIN/Fiscaal nummer:

809187681

Website adres:

www.popkoor0183.nl

E-mail:

Popkoor0183@gmail.com

Oefenadres:

Dorpshuis te Spijk

KvK-nummer:

11047283

               

Popkoor0183 is een koor met popmuziek als repertoire. Zij bestaat uit gemiddeld 40 leden, verdeeld over 4 tot 5 stemgroepen. We hebben als doel om met elkaar nummers te oefenen en deze ten gehore te brengen bij optredens. Optredens bestaan uit fesitvals, eigen optredens, optredens in samenwerking met andere koren of muziekverenigingen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 2 algemene leden. Zij vergaderen 6x per jaar en houden de uitvoering van het beleid in de gaten.

 

Voorzitter:                        Carolien Barger
Secretaris:                        Anja Stuij
Penningmeester:              Ivanka Petra
Algemeen bestuurslid:     Jacqueline Smits en Bert Derksen

 

Allen onbezoldigde functies.

 

Naast het bestuur zijn er diverse commissies die allerlei taken hebben.

 

Doelstelling

We willen ons onderscheiden van andere koren door kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Dit laten we zien door op diverse momenten en diverse plaatsen op te treden. Dit staat verder uitgewerkt in ons beleidsplan.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan

  

Beloningsbeleid en uitgaven.

Geen enkel lid ontvangt een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden. De dirigent wordt ingehuurd. De aanschaf van apparatuur en huur van de oefenlocatie zijn uitgaven.

 

Verslag activiteiten

Jaarlijks maken de commissies en het bestuur een verslag van hun activiteiten. Dit wordt gebundeld in het jaarverslag.

 

Inkomsten

Inkomsten worden gegenereerd door de contributie van de leden, giften, subsidies en verkoop van kaartjes voor optredens.

 

 

 

Gorinchem, september 2023